1. Reikwijdte

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE INTENTIEVERKLARINGEN, CONTRACTEN EN CONTRACTUELE HANDELINGEN OF HANDELINGEN GELIJKAARDIG MET DE CONTRACTEN VAN NIKOLAI GOUTZOV, SUPERCONSCIOUS STORE, WEINBERGSWEG 22, 10119 BERLIN (“SUPERBEWUSTE”) ALS ZIJN CUSTOMER ”). TEGENBEVESTIGINGEN VAN DE KLANT MET BETREKKING TOT ZIJN EIGEN STANDAARDVOORWAARDEN EN/OF INKOOPVOORWAARDEN KUNNEN UITDRUKKELIJK BEZWAAR WORDEN; DEZE MAKEN GEEN ONDERDEEL VAN OVEREENKOMSTEN, TENZIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK WORDEN BEVESTIGD DOOR SUPERCONSCIOUS.

 

2. DEFINITIES

2.1. "KLANT" IN DE ZIN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS ELKE NATUURLIJKE PERSOON DIE HET CONTRACT SLUIT VOOR DOELEINDEN DIE NOCH AAN HUN COMMERCILE NOCH AAN HUN ONAFHANKELIJKE BEROEPSACTIVITEIT KUNNEN WORDEN TOEGEKEND.

2.2. IN DE ZIN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS EEN HANDELAAR EEN KLANT DIE HANDELT IN DE UITOEFENING VAN ZIJN COMMERCILE OF ZELFSTANDIGE PROFESSIONELE ACTIVITEITEN BIJ HET SLUITEN VAN HET CONTRACT.

 

3. CONCLUSIE VAN OVEREENKOMST

3.1 HET ASSORTIMENT VAN PRODUCTEN OP DE WEBSITE VAN SUPERCONSCIOUS IS ONVERPLICHT, BIJ HUN BESTELLING DOEN KLANTEN EEN BINDEND AANBOD VOOR HET SLUITEN VAN EEN INKOOPOVEREENKOMST.DE BEVESTIGING VAN DE ONTVANGST (GEETIKETTEERD ALS “ONTVANGSTBEWIJS”) EN MOGELIJKE STATUS RAPPORTEN DIE DAARNA DOOR SUPERCONSCIOUS VERZONDEN ZIJN, VERKLAART GEEN AANVAARDING VAN HET AANBOD SUPERCONSCIOUS KAN DE BESTELLING VAN DE KLANT BINNEN TWEE DAGEN NA DE UITDRUKKELIJKE UITDRUKKING NA DE UITDRUKKELIJKE BIJEENKOMST ACCEPTEREN VIA E-MAIL. DE OVEREENKOMST WORDT GESLOTEN BIJ ONTVANGST VAN DEZE VERKLARING (GEETIKETTEERD ALS “ORDERBEVESTIGING”) DOOR DE KLANT. DE VERZENDING VAN DE BESTELDE GOEDEREN EN DE BEVESTIGING VAN DE VERZENDING AAN DE KLANT WORDEN BESCHOUWD ALS HET EQUIVALENT VAN EEN UITDRUKKELIJKE VERKLARING VAN AANVAARDING DOOR BOVENBEWUST, INDIEN DERGELIJKE UITDRUKKELIJKE VERKLARING VAN DE BESTELLING NIET IS VERZONDEN.
DE BEVESTIGING VAN DE BESTELLING IS NIET GELIJK AAN EEN AANVAARDING DOOR BOVENBEWUST VAN HET AANBOD TOT KOOP, MAAR EEN KENNISGEVING AAN DE KLANT, DIE DE ONTVANGSTBEWIJS EN DE NAUWKEURIGE BEPALINGEN VAN DE BESTELLING BEVESTIGT.
EEN OFFICIEEL VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN SUPERCONSCIOUS ONTSTAAT ALLEEN WANNEER DE KLANT VAN SUPERCONSCIOUS – NAAST DE BEVESTIGING VAN DE BESTELLING – EEN VERDER CONTRACT VIA E-MAIL ONTVANGT.
INDIEN DE BESTELDE GOEDEREN OP VOORRAAD ZIJN EN BESCHIKBAAR ZIJN VOOR LEVERING, ONTVANGT DE KLANT BINNEN EEN VERWERKINGSPERIODE VAN 48 UUR NA DE EERSTE BEVESTIGING VAN DE BESTELLING HET GENOEMDE VERKOOPOVEREENKOMST. OP TIJD OF HELEMAAL, ZAL SUPERCONSCIOUS DE KLANT DIT BINNEN 48 UUR NA DE EERSTE BEVESTIGING VAN DE BESTELLING INFORMEREN.
ALS DE BESTELDE GOEDEREN NIET OP TIJD KUNNEN WORDEN GELEVERD, KAN DE KLANT KUNNEN KIEZEN OP DE BESTELLING TE WACHTEN GOEDEREN OM TERUG IN VOORRAAD AAN TE KOMEN OF TE BESLISSEN DE BESTELLING ALTIJD TE ANNULEREN.

ALS DE GOEDEREN HELEMAAL NIET GELEVERD KUNNEN WORDEN, ZAL SUPERCONSCIOUS DE BESTELLINGSBEVESTIGING INTREKKEN EN KOMT EEN VERKOOPOVEREENKOMST NIET UIT. IN HET GEVAL DAT BETALINGEN REEDS ZIJN ONTVANGEN DOOR SUPERCONSCIOUS, WORDT DE KLANT ONMIDDELLIJK TERUGBETALING TERUGGEBRACHT.  

3.2 DEZE OVEREENKOMST KAN ALLEEN IN HET ENGELS WORDEN AANGESLOTEN.

 

4. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN, BETALING

4.1. DE PRIJZEN OP HET TIJDSTIP VAN DE BESTELLING ZIJN VAN TOEPASSING. ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF DUITSE BTW TEGEN HET HUIDIGE TARIEF EN ZIJN EXCLUSIEF VERPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN. BTW, VERPAKKING EN VERZENDING WORDEN APART OP DE FACTUUR VERMELD. BIJ LEVERING IN LANDEN BUITEN DE EU KUNNEN EXTRA KOSTEN EN DOUANE BETAALD WORDEN DOOR DE KLANT.

4.2. DE KLANT KAN KIEZEN TUSSEN VERSCHILLENDE BETAALWIJZEN DIE WORDEN AANGEBODEN AFHANKELIJK VAN HET BESTELBEDRAG, HET TYPE LEVERING, DE BESTEMMING EN DE INSTELLINGEN IN HET ACCOUNT VAN DE KLANT. DE VERSCHILLENDE BETALINGSWIJZEN ZIJN VOOR DE KLANT BESCHIKBAAR IN DE “WANDELWAGENTJE” EN OOK BESCHREVEN OP DE SUPERCONSCIOUS WEBSITE. INDIEN DE BETALING MET CREDITCARD WORDT GEMAAKT, ZAL SUPERCONSCIOUS SLECHTS DE BETALING UITVOEREN WANNEER DE GOEDEREN ZIJN VERZONDEN. VOOR ZOVER NIETS ANDERS UITDRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN, IS DE BETALING VAN DE AANKOOPPRIJS TWEE WEKEN NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR DOOR DE KLANT VERSCHULDIGD.

 

5. LEVERTIJDLIMIETEN

5.1. DE LEVERTIJDEN ZIJN AFHANKELIJK VAN HET BETREFFENDE PRODUCT. DE BESCHIKBAARHEID VAN ELK PRODUCT WORDT GETOOND OP DE WEBSITE VAN SUPERCONSCIOUS DOOR SYMBOLEN EN BIJBEHORENDE UITLEG. AFHANKELIJK VAN HET GEKOZEN TYPE ZENDING WORDT DE BESTELLING BINNEN DE GEBRUIKELIJKE LEVERTIJD IN OF UIT DUITSLAND GELEVERD. DE KLANT WORDT PER E-MAIL GENFORMEERD 

5.2. IN GEVAL VAN EEN WIJZIGING VAN DE VERWACHTE VERZENDDATUM WORDT DE KLANT PER E-MAIL GENFORMEERD NADAT HIJ DE BESTELLING HEEFT GEPLAATST. VOOR ZOVER DE KLANT CONSUMENT IS, ZAL HIJ DAN HET GERECHT HEBBEN DE BESTELLING TE ANNULEREN OF TE ALLEN TIJDE GRATIS WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN VR LEVERING, TENZIJ UITDRUKKELIJK UITDRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN TUSSEN SUPERCONSCIOUS EN DE KLANT.

5.3. INDIEN DE KLANT EEN HANDELAAR IS, ZAL HIJ BOVENBEWUST EEN REDELIJKE LEVERTIJD VASTSTELLEN INDIEN DE LEVERTIJD WORDT OVERSCHREVEN.

 

6 NIET-LEVERING DOOR VOORLEVERANCIERS

6.1. SUPERCONSCIOUS AANVAARDT GEEN ENKEL LEVERINGSRISICO. INDIEN HET OBJECT NIET KAN WORDEN GELEVERD OF TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR IS ONDANKS DE VOORAFGAANDE SLUITING VAN EEN BIJBEHOREND AANKOOPOVEREENKOMST, ZAL SUPERCONSCIOUS DE KLANT DAARNA ONMIDDELLIJK DAARNA DE BESTELLING EVENEENS ONDERWEG DAARNA GEPLAATST IS ONMIDDELLIJK INFORMEREN. TOT LEVERING DOOR DE PRE-LEVERANCIER, WORDT SUPERCONSCIOUS ONTSLAGEN VAN DE VERPLICHTING TOT UITVOERING EN KAN HET CONTRACT MET DE KLANT ANNULEREN IN GEVAL VAN NIET-BESCHIKBAARHEID. DIT IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN BOVENBEWUST VERANTWOORDELIJK IS VOOR NIET-LEVERING DOOR DE PRE-LEVERANCIER. INDIEN BOVENBEWUST VAN HET CONTRACT ZAL ANNULEREN, ZAL HET ONMIDDELLIJK HET RECHT OP ANNULERING UITOEFENEN NA HET KENNIS VAN DE NIET-BESCHIKBAARHEID.

6.2. IN GEVAL VAN ANNULERING WORDEN DE REEDS BETAALDE BEDRAGEN DOOR SUPERCONSCIOUS ONMIDDELLIJK TERUGBETAALD. VORDERINGEN VAN SCHADE DOOR DE KLANT ZIJN UITGESLOTEN. DIT IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN BOVENBEWUST VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET NIET-LEVEREN DOOR DE PRE-LEVERANCIER.

 

7. INSTRUCTIES VOOR INTREKKING

 

HERROEPINGSRECHT

 

U HEBT HET RECHT OM DIT CONTRACT BINNEN 14 DAGEN ZONDER OPGAVE OP TE TREDEN. DE ARTIKELEN KUNNEN OOK RUIL WORDEN ZOALS DE NIEUWE GEWENSTE MAAT BESCHIKBAAR IS.

 

DE HERROEPINGSPERIODE VERLOOPT NA 14 DAGEN VANAF DE DAG WAAROP U, OF EEN DERDE PARTIJ ANDERS DAN DE VERVOERDER EN AANGEDUID DOOR U VERKRIJGT, HET FYSIEKE BEZIT VAN DE GOEDEREN VERKRIJGT.

 

OM HET HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN, MOET U ONS INFORMEREN (NIKOLAI GOUTZOV, SUPERCONSCIOUS STORE, WEINBERGSWEG 22, 10119 BERLIN, TEL.: +49 30 66528996, FAX: +49 30 63499565, E-MAIL: INFO@SUPERCONSCIOUS.DE) VAN UW BESLISSING OM DIT CONTRACT OP TE TREDEN DOOR EEN ONDUIDELIJKE VERKLARING (BIJVOORBEELD EEN BRIEF VERZONDEN PER POST, FAX OF E-MAIL). U MAG HET BIJGEVOEGDE HERROEPINGSFORMULIER GEBRUIKEN, MAAR HET IS NIET VERPLICHT.

 

OM AAN DE HERROEPINGSDEADLINE TE VOLDOEN, IS HET VOLDOENDE DAT U UW MEDEDELING OVER UW UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT TE VERZENDEN VOORDAT DE HERROEPINGSPERIODE IS VERLOPEN.

 

GEVOLGEN VAN INTREKKING

 

ALS U ZICH HEEFT UIT DIT CONTRACT, ZULLEN WIJ U ALLE BETALINGEN DIE VAN U ONTVANGEN TERUGBETALEN, MET UITSLUITING VAN DE LEVERINGSKOSTEN (MET UITZONDERING VAN DE AANVULLENDE KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW KEUZE VAN EEN ANDER SOORT LEVERING DAN HET MINST DUURZAME TYPE STANDAARD LEVERING DAT DOOR ONS AANGEBODEN WORDT), ZONDER ONNODIGE VERTRAGING EN IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 14 DAGEN VANAF DE DAG WAAROP WIJ INFORMATIE OVER UW BESLISSING OM DIT CONTRACT OP TE TREDEN. WIJ ZULLEN EEN DERGELIJKE VERGOEDING UITVOEREN MET DEZELFDE BETALINGSMIDDELEN DIE U HEBT GEBRUIKT VOOR DE EERSTE TRANSACTIE, TENZIJ U UITDRUKKELIJK ANDERS HEEFT OVEREENGEKOMEN; IN GEEN GEVAL MAAKT U GEEN ENKELE KOSTEN ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE VERGOEDING. WIJ KUNNEN TERUGBETALING INHOUDEN TOTDAT WE DE GOEDEREN TERUG HEBBEN ONTVANGEN OF U HET BEWIJS HEEFT GELEVERD DAT U DE GOEDEREN HEEFT TERUGGEZONDEN, WAT HET EERST IS.

 

U ZULT DE GOEDEREN TERUGSTUREN OF OVERLEZEN AAN ONS, ZONDER ONNODIGE VERTRAGING EN IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 14 DAGEN VANAF DE DAG WAAROP U UW OPZEGGING VAN DIT CONTRACT AAN ONS MEDEDELT. DE TERMIJN IS VOLDAAN ALS U DE GOEDEREN TERUGSTUURT VOORDAT DE PERIODE VAN 14 DAGEN IS VERLOPEN. U MOET DE DIRECTE KOSTEN DRAGEN VOOR HET RETOURNEREN VAN DE GOEDEREN. U BENT UITSLUITEND AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE VERMINDERDE WAARDE VAN DE GOEDEREN DIE VOORTVLOEIT UIT DE BEHANDELING, ANDERS DAN WAT NODIG IS OM DE AARD, KENMERKEN EN FUNCTIE VAN DE GOEDEREN VAST TE STELLEN.

INTREKKINGFORMULIER

 

(VUL DIT FORMULIER ALLEEN IN EN TERUGSTUREN ALS U HET CONTRACT WILT HERROEPEN)

NAAR:

SUPERBEWUSTE WINKEL

WEINBERGSWEG 22

10119 BERLIJN

FAX: +49 30 63499565 

EMAIL: INFO@SUPERCONSCIOUSDE

 

 

 8. GARANTIE 

8.1. WETTELIJKE GARANTIERECHTEN ZIJN VAN KRACHT. DE GARANTIE HANGT AF VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN, EVENALS DE VOLGENDE REGELGEVING.

8.2. IN GEVAL VAN EEN DEFECT AAN HET OBJECT ZAL DE KLANT VERVOLG UITVOERING VAN BOVENBEWUST VRAGEN. ALS DE KLANT DIT EEN TIJDSLIMIET VASTSTELT, MOET DIT REDELIJK ZIJN.

8.3. CLAIMS GEBASEERD OP KWALITEITSGEBREKEN VERVALLEN AAN HET EINDE VAN EEN PERIODE VAN TWEE JAAR NA LEVERING VAN HET OBJECT.

8.4. DE VERJARINGSTERMIJN VERMELD IN PARAGRAAF 8.3. IS NIET VAN TOEPASSING IN HET GEVAL VAN OPZETTELIJK wangedrag OF FRAUDULE VERZAMELING VAN EEN GEBREK OF INDIEN BOVENBEWUST EEN GARANTIE VOOR DE KWALITEIT VAN HET LEVERINGSARTIKEL HEEFT AANVAARD. BOVENDIEN IS EEN DERGELIJKE PERIODE NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS OP BASIS VAN KWALITEITSGEBREKEN IN GEVAL VAN LETSEL AAN DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID, OP CLAIMS VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSwet, IN GEVAL VAN GROVE NALATIG plichtsverzuim OF SAMENWERKING VAN WEDERZIJDIGE SCHADE .

 

9. Defecte artikelen

Een retourzending met defecte artikelen wordt alleen geaccepteerd als het artikel of de artikelen defect zijn ontvangen. Een lid van ons team of de verkoper zelf zal het/de geretourneerde artikel(en) beoordelen en als wordt aangenomen dat de artikelen onderhevig zijn aan redelijke slijtage, worden ze niet geaccepteerd. Superconscious neemt extra voorzorgsmaatregelen om dergelijke situaties te voorkomen.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de artikelen nieuw en ongedragen zijn. Geretourneerde artikelen moeten ook in de originele verpakking zitten met alle bijbehorende labels.
We moedigen alle klanten aan om de geleverde artikelen bij ontvangst te controleren voordat ze etiketten of verpakking verwijderen.

 

10. TITELBEHOUD

GELEVERDE GOEDEREN BLIJVEN EIGENDOM VAN BOVENBEWUST TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE AANKOOPPRIJS EN DE AFSPRAAK VAN ALLE CLAIMS ONDER HET LEVERINGSCONTRACT.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. VORDERINGEN VOOR SCHADE VOOR PLICHTOVERTREDING EN ONRECHTMATIGE DAAD, EN VORDERINGEN TOT VERGOEDING VAN NUTTIGE KOSTEN, ZIJN UITGESLOTEN MET BETREKKING TOT ZOWEL BOVENBEWUST, HAAR WERKNEMERS EN PLAATSELIJKE AGENTEN.

10.2. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN DE SCHADE OPZETTELIJK OF DOOR GROTE NALATIGHEID WERD VEROORZAAKT, OF DOOR EEN SCHENDING VAN MATERILE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN, DAT BETEKENT CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN DIE EEN JUISTE UITVOERING VAN HET OVEREENKOMST IN DE OVEREENKOMST MAKEN DIE OP REGELMATIGE BASIS MOET WORDEN UITGEVOERD, EN DIE HET DOEL VAN HET CONTRACT IN GEVAAR ZIJN, INDIEN ZE WORDEN geschonden. HET IS NIET VAN TOEPASSING OP SCHADE VEROORZAAKT DOOR LETSEL AAN DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID, INDIEN HET BOVENBEWUSTE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE PLICHTOVERSCHRIJDING. DE BEPERKING IS NIET VERDER VAN TOEPASSING OP SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET ONTBREKEN VAN EEN GEGARANDEERDE KWALITEIT OF WAARVOOR AANSPRAKELIJKHEID IS BEPAALD ONDER DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET.

10.3. LEVERINGEN WORDEN AUTOMATISCH GEDEKT DOOR TRANSPORTVERZEKERING OM HET TRANSPORTRISICO TE DEKKEN. DOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ BETAALDE BEDRAGEN WORDEN DOOR SUPERCONSCIOUS ONMIDDELLIJK AAN DE KLANT DOORGESTREVEN. DIT IS OOK VAN TOEPASSING INDIEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SUPERCONSCIOUS UITGESLOTEN IS ONDER DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN, MAAR TYPISCH LOPENDE EN VOORZIENBARE SCHADE NIETTEMIN WORDEN GEDEKT DOOR DE VERZEKERING. VERDERE CLAIMS VAN DE KLANT TEGEN BOVENBEWUST ZIJN IN DIT GEVAL UITGESLOTEN.

 

12.UITSLUITING VAN VERSCHIJNING

DE KLANT IS NIET GERECHTIGD OP VERKORTING. DE UITSLUITING VAN VERBETERING IS NIET VAN TOEPASSING, INDIEN DE TEGENVORDERINGEN NIET DOOR BOVENBEWUST ZIJN, INDIEN DEZE DEFINITIEF EN ABSOLUUT WORDEN VERKLAARD OF KLAAR ZIJN VOOR EEN BESLISSING.

 

13. ONLINE REGISTRATIE, TOEGANGSGEGEVENS

12.1. BIJ REGISTRATIE WORDT NA REGISTRATIE EEN GEBRUIKERSACCOUNT VOOR DE KLANT OPGERICHT. DE KLANT ZAL INFORMATIE WORDEN GESTELD VAN DE NOODZAKELIJKE TOEGANGS- EN GEBRUIKSGEGEVENS (HIERONDER "TOEGANGSGEGEVENS" MET INBEGRIP VAN HET WACHTWOORD). SUPERCONSCIOUS IS GERECHTIGD OM DE TOEGANGSGEGEVENS VAN DE KLANT OP EEN LATER DATUM TE WIJZIGEN. IN DIT GEVAL ZAL DE KLANT ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN DE NIEUWE TOEGANGSGEGEVENS.

12.2. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BESCHERMEN VAN DE TOEGANGSGEGEVENS. DE TOEGANGSGEGEVENS ZULLEN GEHEIM WORDEN GEHOUDEN EN KUNNEN NIET TOEGANKELIJK WORDEN GEMAAKT VOOR DERDEN ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN BOVENBEWUST. DE KLANT IS ERKEND DAT DERDEN MET KENNIS VAN DE TOEGANGSGEGEVENS DE MOGELIJKHEID HEBBEN OM OP NAAM VAN DE KLANT BESTELLINGEN TE PLAATSEN. INDIEN DE KLANT ONTDEKT OF VERMOEDT DAT ZIJN TOEGANGSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT DOOR DERDEN, ZAL HIJ ONMIDDELLIJK VERPLICHT ZIJN TOEGANGSGEGEVENS TE WIJZIGEN OF, INDIEN DIT NIET MOGELIJK IS, BOVENBEWUST1>12.3. INDIEN ER EEN REDELIJK VERMOGEN IS VAN MISBRUIK VAN DE TOEGANGSGEGEVENS VAN DE KLANT, IN HET BIJZONDER ALS DERGELIJK MISBRUIK DOOR DE KLANT WERD GEMELD, HEEFT BOVENBEWUST HET RECHT OM DE TOEGANG ONMIDDELLIJK TE BLOKKEREN. SUPERBEWUST ZAL DE KLANT INFORMEREN OVER DE BLOKKERING.

12.4. SUPERCONSCIOUS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES DOOR DE KLANT DOOR ONJUIST GEBRUIK OF VERLIES VAN DE TOEGANGSGEGEVENS. DIT IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN DE SCHADE OPZETTELIJK OF DOOR GROTE NALATIGHEID IS VEROORZAAKT. DE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP LETSELS AAN DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID, INDIEN BOVENBEWUST VERANTWOORDELIJK IS VOOR PLICHTSCHRIJVING.

 

14. GEGEVENSBESCHERMING

SUPERCONSCIOUS GEBRUIKT DE DOOR DE KLANT VERSTREKTE GEGEVENS, ZOALS NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER, FAXNUMMER EN E-MAILADRES UITSLUITEND VOOR DE VERWERKING VAN DE BESTELLING EN VOOR ANDERE CONTRACTUELE BETREKKINGEN MET DE KLANT. GEGEVENS WORDEN NIET DOORGESLOTEN AAN DERDEN. DE GEGEVENSBESCHERMINGSPRAKTIJK VAN SUPERCONSCIOUS IS IN OVEREENSTEMMING MET DE FEDERALE WET VAN DE GEGEVENSBESCHERMING (BDSG) EN DE WET TELESERVICE DATABESCHERMING (TMG). ZIE OOK ONS PRIVACYBELEID [LINK EINSETZEN].

 

15. JURIDISCHE INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE SUPERCONSCIOUS-WEBSITES

DE INHOUD VAN DE WEBSITES VAN SUPERCONSCIOUS WORDT GEMAAKT EN BIJGEWERKT TEGEN AANZIENLIJKE FINANCILE KOSTEN. DE INHOUD VAN DE WEBSITES VAN SUPERCONSCIOUS MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT VOOR HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DE KLANT VOOR EIGEN EISEN. ENIG GEBRUIK VAN DE INHOUD DAARVAN OF EEN LINK NAAR DE INHOUD VOOR COMMERCILE DOELEINDEN IS NIET TOEGESTAAN. DIT IS VAN TOEPASSING ONAFHANKELIJK VAN DE WETTELIJKE BESCHERMINGSVERMOGEN, IN HET BIJZONDER VOOR WATERMERKEN EN ANDERE MERKEN VAN BOVENBEWUST, VOOR BEELDEN, PRODUCTBESCHRIJVINGEN, PRODUCTGEGEVENS EN ANDERE PRODUCTINFORMATIE. DE KLANT ERKENT DE BOVENSTAANDE GEBRUIKSBEPERKINGEN VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITES VAN SUPERCONSCIOUS.

 

16. DIVERSEN

15.1 DE WETTEN VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP HET CONTRACT. DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE VN-VERKOOPVERDRAG IS UITGESLOTEN. INDIEN DE KLANT EEN CONSUMENT IS, ZIJN OOK DE VERPLICHTE BESCHERMINGSBEPALINGEN VAN DE CONSUMENT, DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE STAAT WAAR DE KLANT ZIJN GEBRUIKELIJKE WOONPLAATS HEEFT, OOK VAN TOEPASSING, VOOR ZOVER DEZE DE KLANT VERDERE BESCHERMING BIEDEN.

15.2 DE KLANT ONTVANGT EEN PDF-KOPIE VAN DIT CONTRACT MET DE BESTELLINGSBEVESTIGING.VERDER KAN DE KLANT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OP ELK MOMENT DOWNLOADEN VAN ONZE WEBSITE

 

Je kunt meer informatie vinden over het online winkelplatform Shopify van Superconscious Store en hun gegevensverzameling en -gebruik hier.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0740/7407/files/Shopify_gdpr-whitepaper.pdf?3506680182936184781

 

Deze site wordt beheerd door Nikolai Goutzov ( SUPERCONSCIOUS BERLIN ). Wij zijn geregistreerd in Duitsland en met onze maatschappelijke zetel Weinbergsweg 22, Berlin 10119 Deutschland. Dit is tevens ons belangrijkste handelsadres. U kunt contact met ons opnemen op het bovengenoemde adres en op de volgende manieren: Telefoonnummer: + 49 30 66528996. E-mailadres: mail@superbewuste.de. Ons btw-nummer is DE 247580049.  De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij staan ​​klaar om deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor consumentengeschillenbeslechting.

 

JUNI 2016

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
.
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered
Click to zoom